O Leo Clemens


Zakladatelé

Posláním Stonavské Barborky je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně.

Její podstatou je přiblížit prostřednictvím mezinárodních kulturně-společenských akcí krásu uměleckého projevu zaměřeného na komorní a ansámblovou vokální a vokálně-instrumentální hudbu.

 

Vizí Stonavské Barborky je vytvořit celosvětovou síť komorních a ansámblových zpěváků a hudebníků s nimi spolupracujících či sympatizujících.

Cestou k naplnění této vize je organizace pravidelných soutěžních i nesoutěžních setkávání interpretů komorního a ansámblového zpěvu.

Tato setkání nabízí účastníkům unikátní příležitost představit se na mezinárodní úrovni, předvést svůj výkon, srovnat jej s ostatními účastníky a získat nové kontakty, cenné informace a zkušenosti, a díky odborné mezinárodní porotě rovněž kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Přitom je kladen důraz na aktivní spolupráci s umělci, pedagogy a školami, uměleckými institucemi a všemi, kdo jsou nebo mohou být pro tento umělecký projev přínosem.

 

Zakladatelé

Slowioczek Klemens
Mgr. Klemens Slowioczek /autor myšlenky/, Kammersänger a emeritní sólista Komische Oper Berlin

Juřica Leon
PhDr. Leon Juřica (*2. 5. 1935 † 31. 8. 2014) /autor myšlenky/, hudební skladatel, emeritní profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 

 

Feber Ondřej
Ing. Ondřej Feberstarosta obce Stonava 

Palák Molan
Ing. Milan Palákinženýr dopravních staveb, předseda Společnosti Beno Blachuta 


Ing. Bc. Josef Melnarmanažer v oboru umění

 

 

Umělecká rada

prof. Rudolf Bernatík

Mgr. Tadeusz Eckert (Pol.)

doc. MgA. Jan Grossmann

MgA. Martina Juríková

Ing. Bc. Josef Melnar

Mgr. Klemens Slowioczek

Eva Šeinerová

PartneřiDALŠÍ PARTNEŘI

Informace o soutěži:
+420 799 511 303, +420 597 723 013, office@stonavskabarborka.cz
© 2018 - 2023 Stonavská Barborka, z.s. | Mapa webu